În scopul implementării şi conformării la noile reglementări ale OUG 74/2018 cu intrare în vigoare din 1 iulie 2019 şi având în vedere dispoziţiile Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 350/2015 care prevede expres obligaţiile utilizatorilor de serviciu public de salubrizare,

Vă rugăm să convocaţi de urgenţă adunarea generală a membrilor asociaţiei pentru,

informarea şi conformarea membrilor, în calitate de utilizatori a serviciului public de salubrizare, la noile reglementări cu privire la:

  • sortarea preliminară şi pregătire pentru refolosire a deşeurilor reciclabile, şi colectarea selectivă a deşeurilor, în funcţie de tip şi natură:
  • prevenirea producerii de deşeuri şi prevenirea aruncării necontrolate a acestora;
  • să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecția recipientelor;
  • să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se colectează selectiv deşeurile;
  • să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
  • să nu introducă în recipientele de colectare deşeurie din categoria: deşeuri din construcţii provenite din locuinţe (reamenajare şi reabilitare interioară/exterioară a locuinţelor), resturi vegetale şi alte deşeuri voluminoase, care necesită o tratare diferenţiată din punct de vedere al preluării şi transportului;
  • să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare.

- HARTIE/CARTON – container albastru si inscriptionat cu mentiunea hartie/carton : ziare, reviste, documente, cutii din carton, cutii tetrapack, plicuri; Atenție: deșeurile ce conțin reziduuri de mancare, servetelele, hartia de bucătărie folosita, hartiatermica de la casele de marcat sau lucioasa sunt considerate deseuri reziduale.

- PLASTIC/METAL – container galben si inscriptionat cu mentiunea plastic/metal : bidoane și cutii din plastic, folii de plastic, pahare, recipienti, ghivece, tavi, ambalaje din polistiren. Atenție: deseurile ce contin reziduuri de mancare, servetelele si hartia de bucatarie folosita sau lucioasa sunt considerate deseuri reziduale;

- STICLA – container verde si inscriptionat cu mentiunea sticla : sticle, borcane. Atenție: vasele termorezistente, portelanul, ceramica, oglinzi sau geamuri se considera deseuri reziduale.

PENTRU MAI MULTE INFORMATII, ACCESATI LINKUL : https://primariaclujnapoca.ro/Informatiipublice/comunicate/colectarea-selectiva-a-deseurilor-conformoug-74-2018/

Nerespectarea prevederilor enunţate şi a obligaţiei de presortare, prestocare şi colectare selectivă în mod corespunzător a deşeurilor conduce la sancţionarea contravenţională a utilizatorului serviciului.

Grafic colectare pe 4 fractii - sector 2 Cluj-Napoca