Acte necesare la incheierea contractului:

Pentru persoane fizice:

    • Copie dupa buletin sau carte de identitate a titularului de contract;
    • Copie dupa actul de spatiu (documentul din care reiese legatura dintre titularul contractului si adresa unde se solicita intocmirea contractului)*

Pentru asociatii de locatari/proprietari legal constituite:

  • Copie dupa CIF;
  • Document din care sa reiasa denumirea bancii si contul IBAN al asociatiei.

Pentru persoane juridice:

  • Copie dupa CUI/CIF;
  • Copie dupa actul de spatiu (documentul din care reiese legatura dintre titularul contractului si adresa unde se solicita intocmirea contractului)*
  • Certificat in scopuri de TVA (pentru societatile platitoare de TVA);
  • Imputernicire pentru persoana care semneaza contractul (daca este cazul).

* Dupa caz documentul din care reiese legatura dintre titularul contractului si adresa unde se solicita intocmirea contractului poate fi:

Contract de vanzare/cumparare, contract de inchiriere, certificat constatator emis de ORC, certificat de mostenitor, autorizatie de construire, extras de carte funciara

In anumite situatii speciale si exceptionale se pot solicita si alte documente lamuritoare.